پست های ارسال شده در آبان سال 1385

کلمه ی حقّه

اینجا وقتی ست که زبانِ بریده ی من به زبانِ نفهمیده ی تو                                                                             در باغ بهشت کلماتی را حق یا ناحق                                در ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 27 بازدید