کیک گوشتی در پری خانه ی تاریک

 

ناآگاه

در باغ دانایی

بیدل هوا

حول چرخت می چرخیدم

ناگاه چه گفتی که گفتم :

زبانِ زبان بازی با تو ندارم

                               در این لخته لخته های فعل و حرکت

با سوراخ هایی که در من

                              عمیق ترند

با قله هایی که در تو

                         فراترند

چه پُر می شود این وسط !؟

سرِ دل باز کردم

برای کسی که کسی را با هر کسی

                                        تنها می رود

چه جوجه ی نا بسم اللهی

از تخمی که تخم مرغ نبود

رگه ای از خون اول مانده در دهنم

تا ماهانه ی من

از زبانم

        بیرون بریزد

زخمی و دلسوز و آبکی

- سوپ اولیه -

قوطی ها

           شعر باز نمی کنند

چه قوطی بعدی

چه قوطی لوبیایی

که از آغوش سحرآمیزت

سبز می شود

تا جبروت اعلی

 که قوطی مشکوکی

                       سر نکشیده زن

به قوطی هایی که سرک کشیده

علم الیقین داشته

برداشت کن حالا

از این قضیه

کشت های لایعقلی که سر می زنند

یا سر می ریزند

در حوضه های آگاهی

از فاصله ی بین انگشتان سفیدت

نکند شما

           چقدر دیوانه باشید مردم !

که جوجه

از تخمی که نبود

منتظرید مرغی شود روزی

معلوم شد تو استفراغ مرا ندیده ای

و برش هایی که به ماهیچه هایم

                                       می زند مردی

ماهی های خونی اعماق

با این لب

می روند لبِ دریای خشک

تا سرشان را محکم بزنند به سرِ صخره ای

                                                  که لب ندارد

نمی شود حتا

برایش لب درست کرد

بس جان که به لب رسید و

به این لب نرسید

که کوتاه شده ام

دستم به دکمه ی اول تو نمی رسد

که جهان را دوباره از آن جا

                                 باز کنم

و بعد

از لاهوت قرنطینه ای تو

لات و مبهوت

                 بیرون شوم

گیسویم را بر کلّ کائنات

                              بپاشم

انگشت تمام جذامیان

از انگشتم

درقوطی لوبیای تو بیفتد

 یا در کاسه ی گدایی رهروان منتظر

که عوارض سایه ی ظلمناکم

از این چرخه

که حول تو می چرخد

هزار و هشتصد درجه بچرخد

تا شمع های کیک گوشتی را

                                  فوت کنم

تا مرد ببُرّد

روی قبر دوطبقه ای

تا مرد

به رخ زردی که سیاه ست

نکشد رخ زنش

که مردها

برای رخ این زن می میرند

زن ها از دستِ رخ این زن

                               می میرند

میّت به پشت خوابیده باشد

یا به پهلو

به فکر تو اینجا خوابیده !

 

/ 6 نظر / 58 بازدید
عاشق بینایی

سلام به دیدارم بیا و بشنو هزاران حرف نهفنه ای منو اما لازم نیست نرم و آهسته بیای چیزی از چینی نازک تنهای من نمانده فقط وقتی با من هستی چشمانت را باز کن باز باز منتظرم

حمیدرضا مجیری

سلام دوست عزیز با یک سپید به روزم. و منتظر حضور و نظرتان با احترام

جایزه ادبی شیراز

جایزه ادبی شیراز شعر : کلاسیک نو کودک و نوجوان • نقد ادبی: نقد شعر نقد داستان • موضوع ویژه: ادب پژوهشی فارس(پژوهش ها و تحقیقاتی که مختص سرزمین پهناور فارس می باشد) جوایز: نفر اول در هررشته: تندیس/دیپلم افتخارو مبلغ15/000/000 ریال جایزه نقدی نفر دوم در هررشته: تندیس/دیپلم افتخارو مبلغ12/000/000 ریال جایزه نقدی نفر سوم در هررشته: تندیس/دیپلم افتخارو مبلغ10/000/000 ریال جایزه نقدی www.jaezeadabi.ir

ریحانه

سلام شعراتون رو می خونم و دوستشون دارم وبلاگتونم عالیه میخوام لینکتون کنم.عیبی نداره؟