کلوگری

دو شعر از کتاب کلوگری (آنیموس - بره ی خدا و بره ی نیچه)

آنیموس

 

از بستر شبانه ی ناکام

برخاسته کسی

                    و دمش را

در جامه جا می کند هر جوری

آنیموس !

تو چکار می کنی        ندیده ام کاری

که خنج بزنی بوسه بر صورتی

                                       که ساعتی پیش

داماد آماده ی مصرف

بکارتش به آزمون کشید غریوش فلک هفتمی

ندیده ام کاری

خنجی نه بر صورتی

به ذراتی ، به ذاتی !

 

 

 

بره ی خدا و بره ی نیچه

 

بنوشید

که این خون من است در شام واپسین

                                در راه بسیاری

بچرید

در کشتزاران خلق شده

و گم شوید

هر کدامتان می توانید

ساعت بیست بود / بره ی خدا را

در گله ی نیچه دستگیر کردند

بره گفته بود:

خودم هستم

آرام یافته

            به حقیقتم !

 

+   زری شاه حسینی ; ۱۱:٠۱ ‎ق.ظ ; ٢٥ خرداد ۱۳۸٦
    پيام هاي ديگران ()  
 

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir